Игри

Информация за страница Перник

След Освобождението Перник е малко по размери земеделско и скотовъдно селище с население от около 1000 души. С разработката на богатите належи на въглища в района през изминалия вече 20-ти век започва и съвременната история на града. Преди обаче да започне тяхната експлоатация, местното население копае с кирки и лопати и пренася с каруци и колички „чернийо камък”. Големите доставки на въглища за столицата са пряко свързани с икономическото развитие на града, предназначени за транспорт и битови нужди. Край село Мошино през 1878 г. руски войници копаят въглища за отопление на своите казарми. Година по-късно правителството се опитва да експлоатира залежите от въглища, но начинанието търпи провал поради липсата на подготвени кадри. За период от 34 години градът бележи един от най-големите прирасти на населението – от 1892 до 1926 г. За първи път в страната след монтирането на минната сепарация през 1895 г. пламва електрическа крушка за осветление.

   Също с бързи темпове се развива и културният живот в индустриалния български град Перник. Работническия театър е открит през 1919 г., като се създават и просветни землячески дружества. През 1925 г. започва своята дейност активна пожарна команда, а преди нея се създава и санитарна служба. Развитието на града като минно селище безспорно дава отражение и на неговата архитектура. Минната църква започва да се строи през 1910 г. по идея на тогавашния директор на мината инженер Иван Симеонов. Епископ Варлаам в деня на минния празник 19 октомври я освещава. Това се случва през 1920 г. На 26 юни 1929 г. с указ номер 402 на цар Борис 3-ти Перник официално е обявен за град. Превръщането му в индустриално селище съвсем естествено води до разкриването на промишлени предприятия. С български и белгийски капитали през 1931 г. започва строителството на фабрика Кристал. Тя е специализирана в производството на куха и плоска стъклария. Минната дирекция е построена през 1932 г. по съвместния проект на архитектите Коста Николов и Илия Попов. В годините на социализма развитието на града продължава. През 1948 г. машинна служба е преобразувана в машиностроителен завод. Дворецът на културата е открит на 12 февруари 1957 г. по проект на Александър Дубовик.

    През 1919 г. е основан Драматичен общински театър в Перник. Той носи името на българския актьор Боян Дановски. Преди се помещава в Двореца на културата и разполага с модерна сцена и салон за 500 зрители. Залата на театъра е унищожена от пожар в резултат на късо съединение през 2004 г., но продължава да се посещава в по-малка зала в Обединения детски комплекс. Международният маскараден фестивал Сурва е най-авторитетната в България и на Балканския п-ов изява на народни традиционни игри и с маски. Той прави популярни древни варианти на ергенска обредност, които са част от българската народна традиция. Фестивалът води своето начало от 1966 г. и се организира от общината. Международен статут той получава през 1985 г. Най-известните футболни клубове са Миньор и Металург. Кирил Ивков е юноша на Металург. Той е известен български футболист, двукратен носител на приза футболист номер едно на страната за 1974 и 1975 г.      

 

Етикети:   Благоевград , България , Градове , Кюстендил
eXTReMe Tracker